Стан та проблеми продовольчої безпеки України

Автор: 
Настич В. Г.


УДК 338.439

Анотація. Проведено аналіз основних складових споживчого аспекту продовольчої безпеки, розглянуто основні методи удосконалення системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки та визначено напрями політики держави.

Ключові слова: продовольча безпека, національна безпека, агропромисловий комплекс, харчова промисловість, система безпеки.неолібералізм і соціальне ринкове господарство.

Summary. The analysis of the main components of the consumer aspect of food security, the basic methods of improving the system of state regulation of food security and identified areas of policy.

Key words: food security, national security, agriculture, food industry, security system.

Настич Вікторія Григорівна, асистент кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: розвиток сільськогосподарського виробництва.


Настич В. Г. Стан та проблеми продовольчої безпеки України / Настич В. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.25-29.


Файл статьи: