Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України

Автор: 
Степанчук С. О.


УДК 331.102.344

Анотація. Стаття присвячена діагностиці та оцінці розвитку людського потенціалу країни. На основі результатів досліджень окреслено пріоритетні напрямки розвитку людського потенціалу в національній економіці. Проведений моніторинг дозволив визначити підходи з удосконалення механізму формування й використання людського та інтелектуального потенціалів України.

Ключові слова: людський потенціал, індекс розвитку людського потенціалу, інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал.

Summary. The article is devoted to the diagnosis and development of human potential. Based on the research results outlined priority areas of human development in the national economy. Monitored allowed to define approaches to improve the mechanism of formation and use of human and intellectual potential of Ukraine.

Key words: human potential; human development index; intellectual capital; intellectual potential.

Степанчук Світлана Олександрівна, аспірант кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, м. Київ.

30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 106/23.

Наукові інтереси: інтелектуальний потенціал національної економіки.


Степанчук С. О. Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України / Степанчук С. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.35-40.


Файл статьи: