Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності

Автор: 
Педан В. І.


УДК 343.973

Анотація.
У статті автор намагається довести актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності у площині проблематики протидії рейдерству в нашій країні.

Ключові слова:
економіка, інтереси, злочин, протидія, дослідження, рейдерство, бізнес, корупція, підприємство.

Summary.
In article the author tries to prove the urgency of opposition to legitimate business activity in branch of problem the opposition to readership in our country.

Key words:
economics, interests, crime, opposition, research, readership, business, corruption, plant.

Педан Віктор Іванович,
старший викладач кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
проблеми кримінальної відповідальності за протидію законній господарській діяльності.Педан В. І. Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності / Педан В. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.55—58.


Файл статьи: