Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області

Автор: 
Бучакчийська Ю. А.


УДК 336.51

Анотація.
Розглянуто теоретичні основи видатків місцевих бюджетів України. Досліджено структуру видатків Запорізької області. Проаналізовано напрями використання бюджетних ресурсів органами місцевого самоврядування.

Ключові слова:
видатки, децентралізація, місцеві бюджети, трансферти, субвенції.

Summary.
Examines the theoretical foundations of expenditures of local budgets of Ukraine. Investigated the cost structure of the Zaporizhia region. Analyses directions of use of budgetary resources by local governments.

Key words:
costs, decentralization, local budgets, transfers, subsidies.

Бучакчийська Юлія Анатоліївна,
асистент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
місцеві фінанси, бюджетна система, фінансове планування.Бучакчийська Ю. А. Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області / Бучакчийська Ю. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.90—95.


Файл статьи: