Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків

Автор: 
Веселова М. Ю.


УДК 339.138:336.71

Анотація. Обґрунтовується необхідність підвищення конкурентоспроможності банківських послуг на засадах бенчмаркінгу. Проведено порівняльний аналіз трьох популярних банків України. Запропоновано застосування методу ієрархій з метою визначення еталона банківської послуги. Визначено пріоритет економічних і споживчих характеристик банківської послуги для клієнтів банків.

Ключові слова: маркетинг, комерційний банк, бенчмаркінг, конкурентоспроможність, метод аналізу ієрархій.

Summary. Necessity to raise competitiveness of bank services basing on benchmarking is substantiated. Comparative analysis of three popular banks of Ukraine is carried It is proposed to use the method of analytic hierarchy process in order to define bank service etalon. Priority of economic and consumption features of bank services is determined.

Key words: marketing, commercial banks, benchmarking, competitiveness, method of analytic hierarchy process.

Веселова Марина Юріївна, аспірант кафедри економіки підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ).

03187, Київ, вул. Кільцева, 3.

Наукові інтереси: банківський маркетинг.


Веселова М. Ю. Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків / Веселова М. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.96—100.


Файл статьи: