Формування фінансово­інвестиційних ресурсів розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні

Автор: 
Пеньковський В. С.


УДК 338.48:332

Анотація. У статті висвітлено значення підприємств сільського зеленого туризму для розвитку сільських територій України. Виявлено їх проблеми та запропоновано їх вирішення на основі фінансово-економічного забезпечення. Обґрунтовано джерела, форми, інструменти та механізм залучення фінансово-інвестиційних ресурсів у сільські туристичні підприємства. Визначено пріоритетні напрями фінансування та інвестування. Розроблено пріоритетні напрями впровадження інвестицій у розвиток підприємств сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, підприємства, фінансово-інвестиційні ресурси, механізм формування, джерела, управління, розвиток.

Summary. The article defines the value of the enterprises of rural tourism for development of rural territories of Ukraine. Identified their problems and offered them a solution based on the financial and economic support. Justified sources, forms, tools and mechanism of attracting investment and financial resources in rural tourism enterprises. Identify the priority areas for funding and investment. Developed priorities for the implementation of investments in development of enterprises of rural tourism.

Key words: rural green tourism, enterprise, financial and investment resources, the mechanism of formation, sources, management, development.

Пеньковський Валентин Сергійович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: особливості формування малих підприємств та напрями здійснення підприємницької діяльності у сільському зеленому туризмі.


Пеньковський В. С. Формування фінансово­інвестиційних ресурсів розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні / Пеньковський В. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.58—62.


Файл статьи: