Індекс розвитку людського потенціалу: теорія і практична політика

Автор: 
Антошкіна Л. І.


УДК 331

Анотація. Викладено авторську концепцію теорії розрахунку індекса розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Систематизовано погляди на практичну політику країн світу щодо ефективного управління розвитком людського потенціалу.

Ключові слова: якість людського життя, стан населення, економіка, параметри людського потенціалу, інтелектуальний потенціал, зворотні зв’язки, методи обчислення, світова статистика, національний досвід, ранги країн з ІРЛП.

Summary. The author`s conception of the theory of calculation of human development index is outlined (IDHP). Views on practical politics of the world countries in the effective management of human development are systemized.

Key words: quality of human life, condition of population, economy, characteristic of human potential, intellectual potential, feedback, estimation methods, world statistics, national experience, ranks of countries on IDHP.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.


Антошкіна Л. І. Індекс розвитку людського потенціалу: теорія і практична політика / Антошкіна Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.9—19.


Файл статьи: