Інструменти когнітивного аналізу та моніторингу соціально­економічної безпеки регіону

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 913

Анотація. Розглянуто сутнісний зміст когнітивного аналізу в системі управління соціально-економічною безпекою регіонів. Автором розроблено та обґрунтовано алгоритм побудови когнітивної карти аналізу ситуації соціально-економічної безпеки регіонів. Доведено доцільність та необхідність її застосування в реаліях сучасної економічної ситуації.

Ключові слова: соціально-економічна безпека регіонів України, територіальний розвиток, загрози безпеки, моніторинг безпеки.

Summary. Considered essential content of cognitive analysis in the management of socio-economic security of the region. The author developed and proved algorithm for constructing cognitive maps of situation analysis of socio-economic security regions. The expediency and the need for its use in the realities of the current economic situation.

Key words: socio-economic security of Ukraine’s regions, territorial development, security threats.

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.


Антошкін В. К. Інструменти когнітивного аналізу та моніторингу соціально­економічної безпеки регіону / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.66—69.


Файл статьи: