Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків

Автор: 
Шквиря Н. О.


УДК 336.713

Анотація. Розглянуто сутність банківської маркетингової стратегії та необхідність її впровадження у банківську діяльність як інструменту підвищення конкурентоспроможності банківської установи на ринку банківських послуг. Запропоновано тимчасову ієрархію цілей комерційного банку, види маркетингових стратегій та інструменти їх реалізації.

Ключові слова: банківська маркетингова стратегія, маркетинговий план банку, маркетингове планування, цілі комерційного банку, види банківської маркетингової стратегії.

Summary. The essence of banking marketing strategy and the need for its implementation in banking as a tool for improving the competitiveness of the banking institution in the banking market is considered. A temporary hierarchy of objectives and types of commercial bank marketing strategies and tools to implement them is offered.

Key words: bank marketing strategy, marketing plan bank, marketing planning, purpose commercial bank, types of bank marketing strategy.

Шквиря Наталя Олександрівна, доцент кафедри маркетингу Таврійського агротехнологічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

72313, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 15.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, банківський маркетинг.


Шквиря Н. О. Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків / Шквиря Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.62—65.


Файл статьи: