Обліково­аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень у діяльності сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Олійник О. О.
Автор: 
Олійник Т. І.


УДК 338.330.432.65.03

Анотація. У статті розкрито теоретичний підхід до формування інформаційної бази в прийнятті управлінських рішень на основі обліково-аналітичних даних сільськогосподарських підприємств. Визначено напрям запровадження інструментарію економічного аналізу з ціллю виявлення впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на результативність прийняття рішень в діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: собівартість виробництва, діяльність, змінні та постійні витрати, маржинальний облік, економічний аналіз, інформаційний потік, управлінські рішення.

Summary. In the article the theoretical approach to building an information base management decisions on the basis of accounting and analytical data farms. The ways of implementation tools of economic analysis for the purpose of identifying the impact of external and internal factors on the effectiveness of decision-making farm.

Key words: cost of production, operation, variable and fixed costs, margin accounting, economic analysis, and information flow management solutions.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління діяльністю аграрних підприємств.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління діяльністю аграрних підприємств.


Олійник О. О. Обліково­аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень у діяльності сільськогосподарських підприємств / Олійник О. О., Олійник Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.104—108.


Файл статьи: