Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом

Автор: 
Новак Н. П.


УДК 338.246:339.17

Анотація. У статті виявлені особливості ціноутворення на органічну продукцію. Визначені чинники ціноутворення та цінові моделі управління органічним виробництвом. Здійснено аналіз цінової ситуації на ринку органічної продукції в Україні та в світі. Виявлено проблеми встановлення високих цін. Обґрунтовано інструменти та засоби зменшення цін на перспективу.

Ключові слова: ціноутворення, органічна продукція, сертифікація, вартість, платоспроможний попит, бюджетна підтримка, товаровиробники, управління.

Summary. In the article the peculiarities of pricing in organic production. The factors of pricing and pricing models management of organic production. The analysis of the price situation on the market of organic products in Ukraine and in the world. Identified the problem of fixing the highest possible prices. Reasonably instruments and means of reducing costs in the future.

Key words: pricing, organic certification, value, effective demand, budgetary support, producers, management.

Новак Наталія Петрівна, докторант ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», кандидат економічних наук.

73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: стратегії розвитку органічних аграрних підприємств, інституційні регулятори органічної діяльності аграрних підприємств.


Новак Н. П. Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом / Новак Н. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.51—55.


Файл статьи: