Стратегічне управління фінансово­економічною безпекою аграрних та харчових підприємств

Автор: 
Мармуль Л. О.
Автор: 
Величко Т. Г.
Автор: 
Рогатіна Л. П.


 

 

УДК 338.246:339.17

Анотація. У статті розглянуті особливості формування фінансово-економічної безпеки аграрних та харчових підприємств. Виявлені її ризики та чинники забезпечення. Обґрунтовані типи стратегій досягнення та підходи до їх забезпечення. Визначені критерії та індикатори оцінки ефективності. Розроблена система планування фінансово-економічної безпеки.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, стратегічне управління, аграрні та харчові підприємства, стратегічне планування, ефективність.

Summary. In the article the peculiarities of formation of financial-economic security of the agricultural and food enterprises. Discovered her risks and factors of security. Substantiated types of strategies to achieve and the approaches to their welfare. The criteria and indicators of performance evaluation. The developed system of planning of financialeconomic security.

Key words: financial and economic security, strategic management, agricultural and food companies, strategic planning, efficiency.

Мармуль Лариса Олександрівна, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112.

Наукові інтереси: особливості формування фінансово-економічної безпеки аграрних та харчових підприємств.

Величко Тетяна Григорівна, доцент кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент.

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112.

Наукові інтереси: фінансово-економічна безпека в процедурі стратегічного планування та стратегії її забезпечення.

Рогатіна Лідія Петрівна, доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент.

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112.

Наукові інтереси: система планування фінансово-економічної безпеки.


Мармуль Л. О. Стратегічне управління фінансово­економічною безпекою аграрних та харчових підприємств / Мармуль Л. О., Величко Т. Г., Рогатіна Л. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.47—51.


Файл статьи: