Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу розглянуто основи регулювання інвестиційної підтримки системи державного регулювання туристичної сфери, проаналізовано модель державного регулювання туристичної сфери, виокремлено основні інструменти інвестиційної підтримки туристичної сфери.

Ключові слова: туризм, туристична сфера, державне регулювання туристичної сфери, інвестиції.

Summary. In article on the basis of the theoretical analysis devoted to the principles of regulation of investment support, system of state regulation of the tourism sector, analyzes the model of state regulation of the tourism sector, the principal tools of investment support of the tourism sector.

Key words: tourism, tourism sector, state regulation of the tourism sector, investments.

Соловйов Денис Ігорович, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності.


Соловйов Д. І. Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.32—37.


Файл статьи: