Етапи розвитку економіки природокористування

Автор: 
Ашмаріна Т. І.

 

 

Ашмарина Тетяна Ігорівна, доцент кафедри економіки Російського державного аграрного університету МСХА імені К. А. Тімірязєва, кандидат економічних наук, доцент.
127550, Російська Федерація, м. Москва, вул. Тимірязєвська, 49.
Наукові інтереси: ноосферна філософія, економіка, теорія та історія аграрної політики, небополітика.
 
УДК 330.15(076)
 
Анотація. У статті розглядаються етапи становлення економіки природокористування в Росії, погляди російських вчених-економістів, які зробили внесок у розвиток теорії економіки природокористування. Обґрунтовано перспективність ноосферного підходу, який дозволяє поглянути на проблеми природокористування, що існують, з нових позицій.

Ключові слова: сталий розвиток, ноосферні погляди, природокористування, фізична економіка, екологічна економіка.

Summary. In the article the stages of environmental economics in Russia, Russian views of economists who contributed to the development of the theory of environmental economics. Perspective noosphere approach that allows you to look at the existing environmental management problems from a new angle.

Key words: sustainable development, noosphere views, nature, physical economy, ecological economy.
 
 
Файл статьи: