Системний підхід до організації та управління виробничо­збутовою діяльністю підприємств промисловості

Автор: 
Сакун А. Ж.
Автор: 
Пантюк І. П.

 

 

УДК 658.8

Анотація. Розглянуто теоретичні і методичні аспекти системного підходу, який передбачає розгляд підприємства як комплекс підсистем (виробничої, збутової, складської, транспортної та іншої діяльності), що в сукупності складає систему організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислового підприємства.

Ключові слова: управління, системний підхід, збут, збутова діяльність, маркетинг, промислове підприємство.

Summary. The theoretical and methodical aspects of the system approach are considered in the article, which assumes the enterprise’s consideration as a complex of subsystems (production, sales, storage, transportation and other activities), which together makes up the system of organization and management of production and sales activities of enterprises of industry.

Key words: management, system approach, sales, sales activities, marketing, industrial enterprise.

 

Файл статьи: