Соціально­економічні аспекти організації праці сільськогосподарського виробництва

Автор: 
Олійник Т. І.
Автор: 
Олійник Є. О.

 

 

УДК 331.336.582.12:63

Анотація. У статті розкрито соціально-економічні чинники організації праці у сільськогосподарському виробництві з позиції зайнятості трудових ресурсів за їх освітньо-професійним рівнем в сільських територіях. Наведено обґрунтування оптимізації організаційної складової праці в період сплеску сезонної напруги виконання сільськогосподарських робіт.

Ключові слова: трудові ресурси, організація праці, державне регулювання, сільськогосподарське виробництво, освітній рівень.

 

Summary. The article deals with socio-economic factors of labor in agricultural production from the perspective of employment of labor for their educational and professional level in rural areas. The substantiation of optimization of the organizational component of the work during the seasonal surge voltage performance of agricultural work.

Key words: human resources, labor, government regulation, agricultural production, educational level.

 

 

Файл статьи: