Эффективность инновационной деятельности машиностроительных предприятий

Автор: 
Сильченко И. А.

УДК 658.15

Аннотация. Статья посвященна вопросам эффективности инновационной деятельности машиностроительных предприятий. Обоснованы научнометодические, теоретические положения и теоретические принципы функционирования машиностроительных предприятий при условиях повышения эффективности их инновационной деятельности.

Ключевые слова: машиностроение, эффективность инновационной деятельности, инновационный потенциал, экспертная оценка, инновационные приоритеты, инновационный кластер, информационное обеспечение.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.

Сильченко И. А. Эффективность инновационной деятельности машиностроительных предприятий/ И. А. Сильченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 79-82.

Файл статьи: