Некоторые аспекты изучения природы теневой экономики

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 338.9.351.82

Аннотация. Исследованы взаимосвязи в системе теневой экономики разных стран, обоснована особая функция в этой системе коррупционной составляющей.

Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, мировая экономика, валовой внутренний продукт.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науководослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. Некоторые аспекты изучения природы теневой экономики/ В. К  Антошкин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 22-29.

Файл статьи: