Особенности и перспективы развития сферы услуг в Украине

Автор: 
Кучин С. П.
Автор: 
Сарматицкая Н. В.

УДК 338.46

Аннотация. Исследована сущность понятия «услуга» и «сфера услуг», выявлен перечень факторов, способствующих стремительному развитию сферы услуг. Определена роль сферы обслуживания. Проанализированы особенности развития сферы услуг и решения актуальных проблем развития сферы услуг в Украине.

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, перспективы, спрос, цена, рынок услуг, факторы развития.

Кучин Сергій Павлович, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України, кандидат економічних наук, доцент. 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 77, кв. 179.

Наукові інтереси: теоретичні, практичні та історичні аспекти соціальноекономічної трансформації світової та української економіки, фінансовоекономічні та організаційні проблеми розвитку закладів соціальнокультурної сфери в Україні.

Кучин С. П. Особенности и перспективы развития сферы услуг в Украине/ С. П. Кучин, Н. В. Сарматицкая // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 43-46.

Файл статьи: