Особенности интеллектуального капитала Украины в условиях инновационного развития экономики

Автор: 
Шульга Ж. А.

УДК 347.77

Аннотация. Статья посвящена исследованию места интеллектуального капитала в национальной экономике. Автор совершил попытку раскрыть особенности интеллектуального капитала Украины в условиях инновационного развития. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновации, знания, развитие, общество.

Шульга Жанна Олександрівна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: людський капітал як чинник економічного зростання.

Шульга Ж. А. Особенности интеллектуального капитала Украины в условиях инновационного развития экономики/ Ж. А. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 128-132.

Файл статьи: