Перспективы инвестиционноинновационных процессов в системе регионального развития

Автор: 
Фролова Г. И.

УДК 339.727.22

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и значение инвестиционноинновационных процессов как ключевого фактора конкурентоспособности региональной и национальной экономик и определены их перспективы в системе регионального развития.

Ключевые слова: социальноэкономическое развитие, инвестиционноинновационные процессы и механизмы, программа инновационного развития, инвестиционная привлекательность.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: інноваційноінвестиційні фактори розвитку регіону.

Фролова Г. И. Перспективы инвестиционноинновационных процессов в системе регионального развития/ Г. И. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 110-114.

Файл статьи: