Преимущества и ограничения концентрации производства в сельском хозяйстве

Автор: 
Макаренко П. Н.
Автор: 
Макаренко Ю. П.

УДК 631.1.017

Аннотация. В статье проведен анализ концентрации производства в сельском хозяйстве, определены основные преимущества, которые наблюдаются в современных условиях.

Ключевые слова: производство, концентрация, сельское хозяйство, агроструктура, технология, конъюнктура.

Макаренко Петро Миколайович, завідувач кафедри економіки Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор, членкореспондент НАН України. 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 113.

Наукові інтереси: економічний механізм концентрації сільськогосподарського виробництва.

Макаренко П. Н. Преимущества и ограничения концентрации производства в сельском хозяйстве/ П. Н. Макаренко, Ю. П. Макаренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 65-70.

Файл статьи: