Проблемы управления рекреационно-оздоровительной сферой деятельности в Украине

Автор: 
Иванов А. М.

УДК 338.486

Аннотация. В статье выявлены проблемы управления рекреационнооздоровительной сферой деятельности на примере рекреационно-оздоровительных территорий Николаевской области.

Ключевые слова: рекреационнооздоровительная сфера деятельности, конкурентоспособность.

Іванов Андрій Миколайович, завідувач кафедри готельнотуристичних та харчових технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат економічних наук, доцент. 54015, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 7, кв. 27.

Наукові інтереси: розвиток регіонального туризму, конкурентоспроможність рекреаційно-оздоровчого землекористування, управління рекреаційнооздоровчими підприємствами та землекористуванням, вплив туризму на демографію.

Иванов А. М. Проблемы управления рекреационно-оздоровительной сферой деятельности в Украине/ А. М. Иванов / Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 102-106.

Файл статьи: