Усовершенствование управления государственным сектором в Украине

Автор: 
Рудченко А. Ю.
Автор: 
Шкильняк М. М.

УДК 334.01.012.22

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы управления государственным сектором и выносятся предложения относительно изменений действующей модели с учетом иностранного опыта.

Ключевые слова: государственное управление, государственный сектор, механизм регулирования государственного сектора.

Рудченко Олександр Юрійович, завідувач відділом Науководослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доктор економічних наук, професор. 01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми реформування відносин власності, управління державним сектором, відтворення виробничого апарату.

Рудченко А. Ю. Усовершенствование управления государственным сектором в Украине/ А. Ю. Рудченко, М. М. Шкильняк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №3(15) . — С. 47-51.

Файл статьи: