БАНКІВСЬКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС: ІМІТАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Автор: 
Чубукова О. Ю.
Автор: 
Геселева Н. В.
Автор: 
Рубан В. Я.

УДК 336.71

Анотація. У статті розглянуто проблеми діяльності банків на ринку кредитно-депозитних послуг у сучасних умовах. Запропоновано ідею створення банківського стратегічного альянсу (БСА) як нетрадиційного методу оздоровлення ресурсної бази банків та взаємовідносин між фінансовими установами і населенням, представлено результати обчислювального експерименту діяльності БСА.

Ключові слова: банківський стратегічний альянс, кредитно-депозитні послуги, фінансова катастрофа, модель погашення кредиту.

Summary. The article deals with problems of activing of the banks in the market of the credit and deposit services in the modern conditions. an idea of a bank strategic alliance (bsa) as an unconventional method of healthing of the banks’ resource base and relationships between financial institutions and the population is offered, the results of computational experiments of the activity of bsa are introduced.

Key words: banking strategic alliance, credit deposit services, financial catastrophe, model of repayment of credit.

Чубукова Ольга Юріївна, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну, докторт економічних наук, професор.01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка,буд. 2, каб. 329.

Наукові інтереси: моделювання процесів суспільного відтворення.

Рубан Владислав Якович, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну, доктор технічних наук, професор. 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, каб. 331.

Наукові інтереси: проблеми економіки знань.

Геселева Наталія Валеріївна, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат технічних наук, доцент. 01011, м. Київ, вул. Немировича -нченка,2, аб. 331.

Наукові інтереси: моделювання процесів економічного росту.

Раллє Наталія Вікторівна, асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну. 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, каб. 331.

Наукові інтереси: програмні платформи реалізації когнітивних технологій.

О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н. В. Геселева, Н. В. Раллє І БАНКІВСЬКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС: ІМІТАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ/О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н. В. Геселева, Н. В. Раллє//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С53—57.

Файл статьи: