ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ

Автор: 
Ковальов А. В.

УДК 658.003

Анотація. У статті розглянуті роль та значення диверсифікації виробництва, особливо для країн, дуже залежних від експорту корисних копалин.

Ключові слова: диверсифікація, диверсифікація виробництва, стратегії диверсифікації, країни третього світу.

Summary. The article discusses the role and importance of diversification of production, especially for the countries heavily dependent on exports of minerals.

Key words: diversification, diversification of production, diversification strategies, the Third World countries.

Ковальов Андрій Валерійович, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кандидат економічних наук, доцент. 87524, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Сєченова, буд. 62, кв. 64.

Наукові інтереси: стратегія та інновація підприємств.

А. В. Ковальов ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ /А. В. Ковальов//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.85—87.

 

Файл статьи: