ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЙОЛІКОВОГО МІНІ-ЗАВОДУ

Автор: 
Шиковець К. О.
Автор: 
Іваненко О. І.
Автор: 
Квіта Г. М.

УДК 338.2

Анотація. У статті розроблена економіко-математична модель оцінки ефективності майолікового міні-заводу, яка дозволяє розробити виробничу, маркетингову та управлінську стратегії підприємства.

Ключові слова: майоліковий міні-завод, оптимізаційна модель планування виробництва продукції, фінансово-економічні показники, основні засоби, основні матеріали, вхідні параметри моделі.

Summary. In the article we have developed economic — mathematical model of assessment of majolica mini plant efficiency, which allows developing of production, marketing and management strategy of the company.

Key words: majolica mini plant, optimizational model of production planning, the financial and economic indicators, Basic sources, basic materials, the input parameters of the model.

Шиковець Катерина Олексіївна, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат економічних наук, доцент. 01011, м. Київ, вул. Немировича Данченка, 2.

Наукові інтереси: системно-ситуаційне моделювання розвитку економічних суб’єктів.

Квіта Галина Миколаївна, старший викладач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат економічних наук. 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: системно-ситуаційне моделювання розвитку економічних суб’єктів.

К. О. Шиковець, Г. М. Квіта, О. І. Іваненко ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЙОЛІКОВОГО МІНІ-ЗАВОДУ /К. О. Шиковець, Г. М. Квіта, О. І. Іваненко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.131—135.

Файл статьи: