ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор: 
Комарова І. В.

УДК 332.143:336.143

Анотація. Розглянуто складові фінансового механізму державного регулювання інноваційного розвитку регіонів. Досліджено динаміку показників інноваційного розвитку Запорізької області. Виявлено особливості у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області за рахунок бюджетних коштів.

Ключові слова: державне регулювання, інноваційний розвиток, розвиток регіонів, фінансові важелі.

Summary. Copmonents of financial mechanism of government control of regional innovative development are considered. The dynamics of indexes of innovative development of Zaporizka area is investigated. Features are identified in financing of innovative development of the Zaporizka area due to budgetary facilities.

Key words: government control, innovative development, development of regions, financial leverages.

Комарова Інна Валентинівна, зав. кафедри фінансів та кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.

І. В. Комарова ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ /І. В. Комарова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.155—160.

Файл статьи: