INFLUENCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON UNEMPLOYMENT IN POLAND

Автор: 
Paweł Dahlke
Автор: 
Donat Jerzy Mierzejewski

УДК 332.122:331.56(438)

Анотація. Ідея створення адміністративно відмінних особливих економічних зон в Польщі була пов’язана з намаганням структурувати безробіття в регіонах, особливо вражених цим явищем. 90-ті роки є періодом, коли багато польських компаній в контакті з ринковою економікою та зовнішньою конкуренцію не витримали випробування часом. Технологічна відсталість і низька ефективність виробництва стали причиною того, що багато польських підприємств повинні були припинити свою діяльність, що призвело до величезногозростання безробіття. Одна з ідей, щоб зменшити цю проблему і підтримати менш розвинені регіони, полягає у створенні особливих економічних зон, тобто адміністративно розділених частин Польщі, призначених для запуску економічної діяльності в більш вигідних умовах. Метою цієї статті є спроба оцінити особливі економічні зони як інструмент втручання в ринок праці. Крім того, у цій статті розглянуто історію та  принципи інвестування у спеціальні економічні зони в Польщі.

Ключові слова: особливі економічні зони, безробіття, ринок праці, розвиток.

Summary. The idea of creation of administratively distinctive special economic zones in Poland was linked with

attempt to create structural unemployment in regions specially stricken with this phenomenon. 1990s are a period, in which a lot of Polish companies in contact with a market economy and outside competition could not stand the test of time. Technological backwardness and low production efficiency caused that many Polish businesses had to collapse, what resulted in huge rise of unemployment. One of ideas to soften this problem and support of the less developed regions was to create special economic zones i. e. administratively separated parts of Poland designated to run economic activity in more profitable conditions. The goal of this article is an attempt to evaluate special economic zones as instruments of  intervention in the labour market. Additionally in this article there was introduced a history and principles of investing in special economic zones in Poland.

Key words: special economic zones, unemployment, labour market, development.

Павел Далке, старший викладач Інституту економіки Державної вищої професійної школи в Пилі ім. Станіслава Сташица, аспірант університету економіки в Познані. Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: міжнародна економічна безпека, регіональна економіка.

Донат Єжи Мєжиєвський, доктор гуманітарних наук Гуманітарно-еконономічного інституту Державної вищої професійної школи в Пилі ім. Станіслава Сташица, проректор з дидактики і студентських справ.

Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: міжнародна економічна безпека, регіональна економіка, міждержавна економічна корпоративність єврорегіонів.

Paweł Dahlke, Donat Jerzy Mierzejewski  INFLUENCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON UNEMPLOYMENT IN POLAND /Paweł Dahlke, Donat Jerzy Mierzejewski//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.17—21.

Файл статьи: