ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Автор: 
Кузнецов В. С.
Автор: 
Кравченко В. Н.

УДК 339.1+659

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність розробки інтегрованої моделі системи маркетинговоорієнтованого управління підприємствами у сфері інформаційного бізнесу та запропоновано підхід до розробки зазначеної моделі.

Ключові слова: інформаційний бізнес, маркетингово-орієнтоване управління, ситуаційний підхід, маркетингова стратегія.

Summary. In the article the necessity of development of the informative business enterprise model marketingoriented management system is grounded, the approach to the building of this model is offered.

Key words: information business, marketing-oriented management,situational approach, marketing strategy.

Кузнєцов Володимир Сергійович, здобувач кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету. 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, каб. 533.

Наукові інтереси: маркетинг торговельних підприємств.

Кравченко Володимир Миколайович, доцент кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, кандидат економічних наук, доцент. 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, каб. 533.

Наукові інтереси: механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств.

В. С. Кузнецов, В. Н. Кравченко  ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА/В. С. Кузнецов, В. Н. Кравченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.91—95.

Файл статьи: