ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА

Автор: 
Антошкина Л. И.

УДК 159.925:331.102.344

Анотація. Обговорюється рішення проблеми інтелектуальної еволюції у контексті сучасної політики, державної та суспільної практики. Розглянуто варіанти сполучення попиту в нарощуванні інтелектуального потенціалу з можливостями життєвої практики.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, науковий, економічний і соціально-суспільний прогрес.

Summary. A discussion of the solutions to the issue of intellectual evolution in the context of modern politics, governmental and social practices. A look at possible combinations of correlation between requirements for an increase in intellectual potential and capabilities of life practices.

Key words: intellectual potential, scientific, economic, social and social progress.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Л. И. Антошкина ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА /Л. И. Антошкина//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.31—35.

Файл статьи: