МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ

Автор: 
Рунчева А. С.

УДК 339.12

Анотація. У статті досліджено функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в Україні. Обґрунтовано маркетингові стратегії розвитку ринку соняшнику.

Ключові слова: маркетингові стратегії, формування, розвиток, ринок, соняшник.

Summary. This article explores the functioning of the market of sunflower seeds and their products in Ukraine. The marketing strategies of market development of market of sunflower were based.

Key words: marketing strategies, formation, development, market, sunflower.

Рунчева Анастасія Сергіївна, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління аграрних та переробних підприємств.

А. С. Рунчева  МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ /А. С. Рунчева //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.114—116.

Файл статьи: