МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Автор: 
Северин В. С.

УДК 338.262.4:304.444

Анотація. В статті на основі методів професійного розвитку запропоновано механізм реалізації стратегії розвитку культурно-освітнього рівня населення регіону та обґрунтовано доцільність його впровадження.

Ключові слова: культурно-освітній рівень населення, регіональні стратегії розвитку, професійне становлення особистості, професійний рівень культури.

Summary. In the article on the basis of professional development methods of the mechanism of development strategy realization of population cultural and educational level is offered and need of its introduction is grounded.

Key words: population cultural and educational level, development region strategy, professional forming of personality, professional development level.

Северин Володимир Сергійович, здобувач Інституту економіко-правових досліджень НАН України. 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 42а, кв. 1.

Наукові інтереси: розвиток культурно-освітнього рівня населення регіону.

В. С. Северин  МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ /В. С. Северин//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.147—151.

Файл статьи: