МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Штимер Л. Т.

УДК 65.012

Анотація. У статті обґрунтовано важливість та необхідність проведення стратегічного аналізу потенціалу підприємства. Визначено основні етапи та методи його здійснення, а також мету, завдання та принципи стратегічного аналізу підприємства.

Ключові слова: стратегічний аналіз, потенціал підприємства, стратегія.

Summary. In the article grounded importance and necessity of leadthrough of strategic analysis of potential of enterprise. Certainly the basic stages and methods of his realization, and also purpose, task and principles of strategic analysis of enterprise.

Key words: strategic analysis, potential of enterprise, strategy.

Штимер Леся Тарасівна, аспірант кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету. 46000, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 81а, кв. 30.

Наукові інтереси: стратегія розвитку, стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємств, розробка, впровадження, прогнозування.

Л. Т. Штимер МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ /Л. Т. Штимер //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.136—139.

Файл статьи: