МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА

Автор: 
Демьянченко А. Г.

УДК 339.138, 656.614.2, 656.072.4

Анотація. У статті проводиться аналіз сучасного стану світового круїзного ринку, розглядається його структура, оцінюється місткість та прибутковість, дається характеристика споживачів круїзів, напрямки розвитку суднобудування і потенціалу галузі. Виділяються сегменти споживачів круїзів. Визначаться можливості розвитку круїзної індустрії та тенденції її зростання в майбутньому.

Ключові слова: світовий круїзний ринок, круїз, круїзна компанія, туристи, сегмент, аналіз, перспективи.

Summary. The article analyzes the current state of the global cruise market, is considered its structure, capacity,

and estimated profitability, describes the consumer cruises, directions of development of shipbuilding and potential industries. Allocated customer segments cruises. Identifies opportunities for development of the cruise industry and trends of growth in the future.

Key words: the world cruise market, cruise, cruise line, tourists, segment analysis, perspective.

Дем’янченко Аліса Геннадіївна, доцент кафедри економіки і управління морським транспортом Азовського морського інституту Одеської національної морської академії (м. Маріуполь), кандидат економічних наук, доцент. 87510, м. Маріуполь, вул. Калініна, буд. 14а.

Наукові інтереси: управління проектами, інвестиційна діяльність.

А. Г. Демьянченко МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА/А. Г. Демьянченко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.22—27.

Файл статьи: