МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

Автор: 
Бойченко В. С.

УДК 330.341.1(477.64):378.4

Анотація. У статті обґрунтовано створення інноваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру. Визначена роль університетів у створенні кластеру. Побудовано загальну структуру такого кластеру. Визначені передумови створення кластеру.

Ключові слова: університети, вплив, регіон, регіональний інноваційний розвиток, інноваційно-освітньо-науково-виробничий кластер.

Summary. The article justified the creation of innovation and educational and scientific-industrial cluster. The role of universities in creating a cluster is defined. The overall structure of the cluster is build. The preconditions of a cluster are determined.

Key words: universities, influence, region, regional innovation development, innovation and educational and scientific-industrial cluster.

Бойченко Валерія Сергіївна, викладач кафедри управління персоналом і економіки праці Запорізького національного технічного університету. 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 93, кв. 57.

Наукові інтереси: регіональна економіка, вплив університетів на регіональний інноваційний розвиток.

В. С. Бойченко МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ/В. С. Бойченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.140—142.

Файл статьи: