НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ Л. П. Колєнченко

Автор: 
Колєнченко Л. П.

УДК 658.62

Анотація. У статті розглянута роль та значення сучасного товарного ринку. Визначені основні його функції, класифікація, роль державного регулювання під час здійснення торгових операцій на товарному ринку України.

Ключові слова: товарний ринок, функції товарного ринку, структура товарного ринку, закритий сектор товарного ринку, відкритий сектор товарного ринку, послуги, прогноз товарного ринку.

Summary. The article discusses the role and importance of the modern commodity market. Its main features, classification, the role of government regulation at the time of the trade operations in the product market of Ukraine are identified.

Key words: stock market, functions of commodity market, structure of commodity market, private sector of commodity market, an outdoor sector of commodity market, services commodity, market forecast.

Колєнченко Людмила Петрівна, асистент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: значення маркетингової інформаційної системи у діяльності промислових підприємств Північного Приазов’я.

Л. П. Колєнченко НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ /Л. П. Колєнченко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.49—52.

Файл статьи: