ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор: 
Дмитрик М. М.
Автор: 
Харіх О. Д.
Автор: 
Куліш О. І.

УДК 004.9

Анотація. У статті розглянуті питання обліку процесів матеріального забезпечення у системі управління виробництва кондитерської продукції і запропонований автоматизований розрахунок залишків сировини за калькуляційними нормами для контролю за використанням сировини у виробничому процесі.

Ключові слова: оперативний облік, бухгалтерський облік, управлінський облік, матеріальне забезпечення, калькуляція виробів, інвентаризація залишків матеріалів і сировини, комплексна автоматизація.

Summary. In the article the questions of account of processes of the financial providing are considered in the control of production of pastry goods system and the automated calculation of tailings of raw material is offered on the norms of calculations for control of the use of raw material in a production process.

Key words: operational accounting, bookkeeping, management accounting, financial software, products costing, inventory balances and raw materials, integrated automation.

Дмитрик Мирослав Михайлович, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: автоматизація підприємств, статистичний аналіз, вільно розповсюджуване програмне забезпечення.

Куліш Олександр Іванович, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: автоматизація підприємств, статистичний аналіз, вільно розповсюджуване програмне забезпечення.

Харіх Олександр Давидович, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: автоматизація підприємств, статистичний аналіз, вільно розповсюджуване програмне забезпечення.

М. М. Дмитрик, О. І. Куліш, О. Д. Харіх ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ /М. М. Дмитрик, О. І. Куліш, О. Д. Харіх//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.80—84.

Файл статьи: