ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Автор: 
Прохорова О. С.

УДК 657.1.012

Анотація. У статті розглянуті порядок та особливості відображення в обліку операцій з придбання основних засобів бюджетними установами, а саме: комп’ютерної техніки і програмного забезпечення.

Ключові слова: бюджетні установи, необоротні активи, основні засоби, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення.

Summary. The article deals with the procedure and the peculiarities of reflection in recording transactions to acquire assets by public institutions, namely, computer technology and software.

Key words: public institutions, non-current assets, fixed assets, computer equipment, software.

Прохорова Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: формування бухгалтерської аналітичної інформації у бюджетній сфері.

О. С. Прохорова  ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ /О. С. Прохорова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.164—166.

Файл статьи: