ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Горяча О. Л.

УДК 658:338.124.4

Анотація. Статтю присвячено дослідженню джерел фінансування інноваційного розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств. Проведено аналіз проблем інноваційного розвитку промислових підприємств, визначено їх причини та наслідки.

Ключові слова: інноваційний розвиток, виробничий потенціал, промислове підприємство, інноваційний проект.

Summary. The article is devoted to the research of funding of the innovative development of the productive capacity at the industrial enterprises. The analysis of the problems of the innovative development of the industrial enterprises, defined their causes and consequences.

Key words: іnnovation development, production capacity, industrial enterprise, innovative project.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

О. Л. Горяча ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ /О. Л. Горяча //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.76—80.

Файл статьи: