ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Автор: 
Діденко О. М.

УДК 336.748.4

Анотація. Автором узагальнено основні підходи до прогнозування системних банківських криз; розглянуто особливості застосування економетричних моделей та сигнального підходу з метою діагностування кризових явищ у банківському секторі фінансового ринку.

Ключові слова: банківська криза, діагностика банківської кризи, індикатори банківських криз.

Summary. The author summarizes the main approaches to the prediction of systemic banking crises; the features of econometric models and signal approach to diagnostics of the crisis in the sector of the financial market are discussed in the article.

Key words: banking crisis, diagnostics of the banking crisis, indicators of banking crises.

Діденко Оксана Миколаївна, заступник директора з питань роздрібного бізнесу Сумського ОДПАТ «Райффайзен Банк Аваль», кандидат економічних наук. 40021, м. Суми, вул. Рибалко, буд. 10, кв. 18.

Наукові інтереси: банківська система, світова фінансова криза, антикризове регулювання, банківський нагляд.

О. М. Діденко  ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ /О. М. Діденко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.152—155.

Файл статьи: