РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Боярченко А. С.

УДК 332.012

Анотація. У статті висвітлюються проблеми залучення та використання людського капіталу як складової інтелектуального капіталу на вугільних підприємствах. На сьогоднішній день в Україні ведеться реструктуризація вугільної галузі, що вимагає залучення коштів до шахт, тому шахти мають бути інвестиційно привабливі. За умов правильного підходу та методів управління інтелектуальним капіталом засоби, що в нього вкладаються, зможуть дати приріст вартості підприємства та підвищення ефективності роботи шахт більший, ніж при вкладанні у виробничі засоби.

Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, вугільні підприємства.

Боярченко Анастасія Сергіївна, асистент кафедри «Фінанси і бінківська справа» Донецького національного технічного університету. 83000, м. Донецьк, вул. 50 років СРСР, буд. 97, кв. 35.

Наукові інтереси: вугільна промисловість, капітал, фінанси, приватизація.

А. С. Боярченко РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ/А. С. Боярченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.67—70.

 

Файл статьи: