СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 331.101.39:331.56

Анотація. Розглянуто соціальні наслідки кризи та узагальнено методи мінімізації впливу безробіття на збереження людського капіталу.

Ключові слова: безробіття, економічна криза, людський капітал.

Summary. Evaluation of possible social consequences of the crisis and a summary of strategies to minimize impact of unemployment on replenishment of human capital.

Key words: unemployment, economic crisis, human capital.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту Мі- ністерства економіки України. 01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

В. К. Антошкин  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ/В. К. Антошкин//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.36—43.

Файл статьи: