СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ

Автор: 
Олійник О. О.

УДК 338.330.37

Анотація. У статті з позиції системного підходу досліджено процес становлення і розвитку інтегрованих сільськогосподарських структур, соціально-економічну природу їх діяльності та правовий аспект організації.

Ключові слова: агрохолдинг, інтеграція, материнське підприємство, дочірнє підприємство, консолідація, злиття, поглинання.

Summary. This article from the perspective of a systems approach examines the process of formation and development of integrated agricultural structures, socio-economic nature of their business and legal aspects of the organization.

Key words: agricultural holding, integration, parent, subsidiary, consolidation, merger, takeover.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: становлення і розвиток інтеграційних процесів у агропромисловому комплексі України.

О. О. Олійник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ/О. О. Олійник //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.106—109.

 

Файл статьи: