СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ФАРМАК», ЗАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ПАТ «ФІТОФАРМ», ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ХФЗ»)

Автор: 
Фролова В. Ю.

УДК 339.138

Анотація. У статті проведено маркетинговий стратегічний аналіз діяльності фармацевтичних підприємств, який дозволив сформувати чітке уявлення специфіки їх діяльності, охарактеризувати чинники, що впливають на їх конкурентоспроможність і забезпечують налагоджений процес просування та реалізації лікарських засобів.

Ключові слова: стратегічний аналіз, маркетинг фармацевтичних підприємств, стратегічне бачення, фактори конкурентоспроможності.

Summary. The article provides a strategic marketing analysis of pharmaceutical companies. This analysis allowed us to form an idea of their specific activities, characterize factors affecting their competitiveness and ensure streamlined process of promoting and selling drugs.

Key words: strategic analysis, marketing of pharmaceutical companies, strategic insight, competitive factors.

Фролова Валерія Юріївна, здобувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.

В. Ю. Фролова  СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ФАРМАК», ЗАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ПАТ «ФІТОФАРМ», ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ХФЗ»)/В. Ю. Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.121—127.

Файл статьи: