СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Автор: 
Жукова В. О.

УДК 331.368

Анотація. У статті запропоновано послідовність формування стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки. Визначено основні фактори, які справляють вплив на підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. Розроблено альтернативи щодо формування загальнодержавної стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в Україні та оцінено результати їх впливу на розвиток національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність випускників ВНЗ, стратегія, ринок праці, ринок освітніх послуг, молоді фахівці з вищою освітою.

Summary. The sequence of the formation of competitiveness increase strategy in the conditions of the formation of innovative economic model is delivered in the article. Basic factors which influence the increase of university graduates’ competitiveness at the market of labour are defined. The alternatives of the formation of national strategy of university graduate’ competitiveness increase in Ukraine were developed and the results of their influence on national economy development were evaluated.

Key words: competitiveness of university graduates, strategy, labour-market, market of educational services,

young specialists with higher education.

Жукова Владислава Олександрівна, викладач кафедри економіки праці та менеджменту, начальник відділу міжнародних зв’язків Кіровоградського національного технічного університету. 25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.

Наукові інтереси: конкурентоспроможність персоналу, стратегічний менеджмент, розвиток системи вищої освіти.

Жукова В. О. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ / В. О. Жукова//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.44—49.

Файл статьи: