СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: 
Міхов Л. І.

УДК 330.15

Анотація. Організація еколого-економічної діяльності на підприємстві потребує удосконалення системи матеріального та морального стимулювання працівників. Пошуку таких важелів і присвячена ця стаття.

Ключові слова: мотивація праці, матеріальне та моральне стимулювання праці, форми господарювання, еколого-економічна діяльність.

Summary. Organization of ecologicaly — economic activity in the enterprise requires the improvement of system of material and moral stimulation of employees. This article is devoted to the search of such instruments.

Key words: labour motivation, material and moral stimulation of work, forms of economic management, ecologicaly — economic activity.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А. 176

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.

Л. І. Міхов  СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ /Л. І. Міхов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.96—101.

Файл статьи: