ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор: 
Базавлук А. В.

УДК 330.322.2

Анотація. В статті розглянуто зміст та механізм фінансування інвестиційної діяльності підприємства, а також визначено форми, методи, джерела й інструменти фінансування.

Ключові слова: фінансування, фінансування інвестиційної діяльності, механізм фінансування, форма фінансування, метод фінансування, джерело фінансування, інструмент фінансування.

Summary. The meaning and the mechanism of financing the investment activities of enterprises are considered in the article, and the definitions of the terms «form of financing», «method of financing», «source of financing», «instrument of financing» are given.

Key words: financing, financing of investment activities, mechanism of financing, form of financing, method of financing, source of financing, instrument of financing.

Базавлук Аліна Василівна, аспірант кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 03570, м. Київ, пр. Перемоги, 54 А, кім. 507.

Наукові інтереси: інвестиції та інвестиційна діяльність, фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

А. В. Базавлук ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ /А. В. Базавлук //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.58—62.

Файл статьи: