УДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор: 
Коваль С. В.

УДК 631.162:004

Анотація. У статті розглядаються питання організації обліку у сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовується його програмне забезпечення як основний засіб удосконалення, скорочення обсягів та часу облікової роботи.

Ключові слова: бухгалтерський облік, сільськогосподарські підприємства, ефективність, комп’ютеризація, «1С: Підприємство 8», удосконалення управління.

Summary. The article deals with the organization of accounting in agricultural enterprise. Software is grounded as the means of improvement, reduction of volumes and time of accounting work.

Key words: accounting, agricultural enterprise, efficiency, computerization, «1C: Enterprise 8», improvement, management.

Коваль Світлана Вікторівна, доцент кафедри обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент. 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: облік у сільському господарстві.

С. В. Коваль УДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ /С. В. Коваль //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.161—163.

Файл статьи: