УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор: 
Гайдей О. О.

УДК 65.014

Анотація. Розкрито сутність поняття «управління змінами». Визначено причини змін в організації. Розглянуто особливості теорій управління змінами та умови їх успішного проведення.

Ключові слова: зміни, процес управління змінами, теорії управління змінами.

Summary. The essence of «change management». Determined the causes of changes in organization, theories and conditions for their successful implementation.

Key words: change, change management, process change management, theories of making changes.

Гайдей Олексій Олексійович, директор Чернігівського промислово-економічного колледжу КНУТД, Заслужений працівник освіти України. 14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 64.

Наукові інтереси: менеджмент змін, управління змінами, системний підхід, ситуаційний підхід.

О. О. Гайдей УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ/О. О. Гайдей //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.71—75.

Файл статьи: